Obavijest proizvođačima jabuke 05.06.2015.

Prije naredne kiše biti će potrebno provesti preventivnu zaštitu nasada protiv krastavosti ili fuzikladija. Meteorolozi najavljuju mogućnost kiše sredinom sljedećeg tjedna.

Od fungicida kontaktnog djelovanja može se upotrijebiti jedan od pripravaka na osnovi:

  • kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG¸ Kastor)-  dozvoljeno 3-5 tretiranja u sezoni,
  • ditianona (Delan 700 WDG) – dozvoljeno do 6 tretiranja u sezoni
  • mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Cadillac 80 WP) – dozvoljeno do 3 tretiranja u sezoni
  • metirama (Polyram DF) – do 3 tretiranja
  • propineba (Antracol WG 70) – dozvoljeno do 2 tretiranja u sezoni,
  • cirama (Ziram 75 WG) – do 2 tretiranja
  • folpan (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP) – do 4 tretiranja ili sl..

U nasadima jabuke može se provesti i zaštita protiv pepelnice jednim od pripravaka na osnovi sumpora uz napomenu da sumporni pripravci pri temperaturama iznad 25°C mogu izazvati fitotoksičnost (oštečenja).

Umjesto navedenih pripravaka protiv pepelnice i krastavosti može se upotrijebiti jedan od strobilurinskih pripravaka: Stroby DF, Zato plus ili Tercel WG (najviše 2-4 puta u sezoni).

U tijeku je intenzivan let leptira jabučnog savijača. Savjetujemo provesti zaštitu protiv jabučnog savijača jednim od insekticida za tu namjenu npr. Coragen 20, Rely 40* ili Pyrinex 250 i sl.  Na području Ogulina let leptira jabučnog savijača je slabijeg intenziteta.

Zbog zaštite pčela tretiranje provesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima tj. u vrijeme dok pčele ne lete. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast! Također je prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!
*krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha: 1.7.2015.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis