Obavijest maslinarima 05.06.2015.

Na većini lokaliteta cvatnja masline je pri kraju. Od prošlog tjedna bilježimo pojavu maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis/Rhynchites cribripennis/) za sada u nižem i sporadičnom intenzitetu. Upućujemo maslinare da OD KRAJA CVATNJE DO OKOŠTAVANJA REDOVITO (minimalno jednom tjedno) pregledavaju nasade na pojavu ovog štetnika. Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit ovisno o lokalitetu, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu.

Prema dosadašnjim iskustvima svrdlaš najveće štete čini tik nakon oplodnje na malim plodićima uzrokujući njihovo vrlo brzo crnjenje i otpadanje što uglavnom prolazi nezapaženo ukoliko se nasad ne pregledava redovito.

Štetnik se uočava vrlo pažljivim vizualnim pregledima ili otresanjem grana na bijelu podlogu. Posebnu pozornost treba obratiti u maslinicima u kojima se ne provode redovne mjere zaštite protiv glavnih štetnika masline te u maslinicima koji u neposrednoj blizini zapuštenih i neobrađenih maslinika.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl. ing.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis