Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 01.06.2015.

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena prije 7 dana, a u proteklom smo razdoblju zabilježili vrlo povoljne uvjete za sekundarni razvoj uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia). Naime, manje količine oborina, ali vrlo dugotrajno vlaženje lišća i plodova smo bilježili 25. i 26. svibnja o.g., a kiša je na svim lokalitetima ponovno padala u noći 30./31. svibnja o.g. u količinama od 4,5 do 17 mm! Krajem mjeseca svibnja zbor prosječnih dnevnih temperatura, mjereno od početka kalendarske godine, je dostignuo iznos 1.014°C, pa smatramo da opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti prestaje. U 2015. godini primarne zaraze uzročnikom krastavosti su bile vrlo izražene, pa smo dana 29. svibnja o.g. u središnjem dijelu Županije na netretiranim stablima jabuke sorte Zlatni delišes ocijenili zarazu lišća 97,34 %, dok je na netretiranim stablima sorte Idared zaraza plodova tada iznosila 78,43 %!

U narednom danima očekujemo stabilno razdoblje, bez oborina, sa trendom porasta temperatura koje bi već tijekom sutrašnjeg dana mogle iznositi +28°C! Bit će vrlo sparno!

Vlasnicima plantažnih nasada savjetujemo redovite preglede zdravstvenog stanja lišća i plodova zbog moguće pojave znakova bolest uslijed vrlo povoljnih uvjeta zabilježenih za primarne zaraze zabilježenih tijekom mjeseca svibnja o.g.!

Zbog velike količine vlage u zemljištu i razlike u vrijednostima temperature zraka između dana i noći očekujemo jutarnje rose i moguće magle (naročito u blizini riječnih dolina Mure i Drave), što će pogodovati sekundarnom širenju krastavosti s moguće oboljelog lišća na plodove.

Stoga je potrebna redovita preventivna zaštita plodova jednim od površinskih (kontaktnih) fungicida, a u nasadima gdje se moguće pojavljuju znakovi krastavosti jabuke koristiti zadnji puta ove sezone jedan od kurativnih fungicida (npr. difenkonazol, fenbukonazol). U nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je koristiti umjesto spomenutih djelatnih skupina i kombinirane fungicide (npr. Tercel DF, Zato Plus WG).

U središnjem je dijelu Županije između 24.-30. svibnja o.g. zabilježen kritični let jabučnog savijača, a najavljeno vruće i sparno razdoblje pogodovat će njegovu narednom razvoju. Za prvo ovogodišnje usmjereno suzbijanje uzročnika crvljivosti jabuka moguće je koristiti klorpirifos-etil (Pyrinex 250 ME) naročito u nasadima gdje se javljaju kritične populacije jabučne krvave uši (Eriosoma) i/ili štitaste uši (npr. Quadraspidiotus).

Prohladno-kišovito razdoblje koje je dominiralo od 20.-28. svibnja o.g. nije pogodovalo prekomjernom množenju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), ali zatopljenje najavljeno u narednim danima sigurno će pogodovati razvoju ovog fiziološkog štetnika. U narednom razdoblju treba redovito pratiti brojnost grinja na lišću jabuka (proteklog tjedna kritična je brojnost primijećena samo na sorti jabuka Braeburn) i po potrebi primijeniti neki od specifičnih akaricida!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis