Obavijest vinogradarima! 01.06.2015.

Od zadnje preporuke prošlo je 10-tak dana. U međuvremenu je pala značajna količina oborina. Vrijeme se stabiliziralo, a temperature su u porastu pa je neophodna zaštita vinograda kako ranih tako i kasnijih sorti.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) možete postići korištenjem jednog od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Mikal Flash WG ili Premium F, Forum Star DF, Winner WP, Ridomil Gold Combi ili MZ, Pergado F, Baldo F, Galbem F ili M, Electis WG, Acrobat MZ  i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon, Systhane 24 E, Topas 100, Nativo WG, Crystal, Postalon SC, Collis SC, Tilt EC, Vivando SC i sl.

Pripravci poput: Cabrio Top DF, Quadris SC, Universalis SC registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Inex, Trend 90, Etalfix Pro, Dash HC i sl.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis