Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 01.06.2015.

Budući da već nekoliko dana traje  leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi), u nasadima višnje i  trešnje (samo kasnije sorte) , moguće je izvršiti tretiranje protiv ovog štetnika u momentu promjene boje ploda .

Od pripravaka je moguće koristiti : Chromgor 40, Rogor 40, Perfekthion,  , čije su karence 21 dan ili pripravak Mospilan 20 SP ( dozvola samo na trešnji), karenca 14 dana.

Potrebno je pratiti i pojavu lisnih ušiju na svim vrstama koštičavog voća.

U nasadima šljive dozvolu za suzbijanje ovih štetnika ima  Pirimor 50 WG, kod višnje i breskve protiv ovih štetnika može se koristiti Calypso SC 480 ili Pirimor 50 WG.

U nasadima višnje i trešnje moguće je prije kiše  provesti i tretiranje protiv kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii) i to pripravkom  Chromodine S-65 karenca 14 dan.

Za suzbijanje truleži ploda na breskvi, nektarini,šljivi, trešnji i marelici može se koristiti Switch 62,5 WG uz poštivanje karence koja iznosi 7 dana,Signum DF dozvola za koštičavo voće, karenca 7 dana, Nativo 75 WG breskva,nektarina,šljiva i trešnja , marelica,karenca 7 dana. Teldor SC 500 ; trešnja šljiva breskva karence 4 dana, Indar 5 EW dozvola za trešnju, šljivu ,breskvu i marelica uz karencu od 3 dana, te pripravak Luna Experience SC dozvola za trešnju i breskvu uz karencu od 3 dana. .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis