Obavijest voćarima! 27.05.2015.

Na području naše županije od prošle preporuke palo je više od 140mm oborina.

Preporučujemo voćarima da u nasadima jabuka i krušaka izvrše zaštitu od uzročnika bolesti  čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Primijeniti jedan sistemični fungicid: Difcor, Indar 5EW, Score 250EC,Domark 40ME, Fond12E, Clarinet SC uz dodatak  preventivnog: Captan 80WG, Dithane M-45,  Mankozeb,  Polyram DF i dr.

U jabukama gdje su prisutne pepelnicom zaražene mladice pored mehaničkog odstranjivanja može se dodati pripravci na osnovi  sumpora: Chromosul 80 ili Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Sumpor SC-80.

U nasadima  višanja  potrebito je izvršiti zaštitu od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti (Blumeriella jaapii) koristeći se pripravkom: Captan 50,  Kastor,  Merpan 80WDG.

U nasadima šljiva protiv bolesti narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) koristiti: Captan 50, Merpan 80WDG, Folpan 50WP, Futura 50WP.

Nasade bresaka, nektarina marelica protiv  bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)koristiti jedan od pripravaka: Captan 50, Captan 80WG, Merpan 80WDG.

Za suzbijanje pepelnice na breskvama i nektarinama (Podosphaera panosa) koristiti:  Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG.

Za zaštitu od breskvinog savijača (Cydia molesta) mogu se koristiti: Coragen 20SC, Runner240SC, Rogor 40 i dr.

Prije upotrebe obavezno pročitati priloženu uputu uz pripravak.

Evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-mail Mara.Maglic@

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis