Obavijest voćarima 25.05.2015.

U proteklih nekoliko dana na području Krapinsko-zagorske županije palo je od 64 do 94 mm kiše. Kiša je isprala zaštitna sredstva sa biljnih organa, a ostvareni su uvjeti za infekcije fuzikladijem  na jabuci (Venturia inaequalis) i kruški ( Venturia pyrina).Potrebno je provesti kurativno tretiranje  sistemičnim pripravcima Indar 5 EW, Difcor ,Score 250EC,  Agro, Fond 12. Za krušku su registrirani Indar  EW i Difcor. Za zaštitu plodova i radi produljenja preventivne zaštite dodati jedan od pripravaka na bazi kaptana (Captan 50, Merpan 80 WDG,Kastor).

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. (Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis