Obavijest maslinarima 25.05.2015.

Tijekom ovog tjedna u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica ), očekuje se početak cvatnje maslina.
Obzirom da se i na ovom području na opažačkim mjestima bilježi jak let leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca te se shodno tome mogu očekivati i značajne štete u fazi cvatnje.

Radi srečavanje većih šteta preporuča se obaviti zaštitu jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za ovu namjenu: Decis 2,5 EC, Baturad WP ili Biobit WP.

Pripravke bi trebalo primjeniti neposredno prije pucanja rese ili najkasnije kad je otvoreno do maksimalno 5% cvjetova na maslini.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!
Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.
Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je poropisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis