Obavijest voćarima! 22.05.2015.

U protekla dva dana na području Bjelovarsko –bilogorske županije palo je preko 40 mm kiše,  a za sutrašnji dan predviđaju se i dalje oborine.
Upozoravamo proizvođače jabuke i kruške da izvrše zaštitu nasada protiv krastavosti , čim im to dozvole vremenske prilike i to sistemičnim pripravcima u kombinaciji sa fungicidima kontaktnog djelovanja.

Ovim pripravcima  je ovisno o mogućnosti miješanja potrebno  dodati i pripravke na bazi sumpora radi suzbijanja pepelnice.

U nasadima koštičavog voća potrebno je također ponoviti zaštitu prema posljednjoj uputi objavljenoj 14.05.2015.  prema dozvolama i ograničenjima ovisno o voćnoj vrsti i karencama .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis