Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 22.05.2015.

Upozoravamo proizvođače koštićavog voća (breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva), kako će obilnije oborine koje su pale ovih dana uz umjerene temperature, pogodovati pojavi i razvoju uzročnika bolesti šupljikavosti lista koštićavog voća (Stigmina carpophilla) i kozičavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii). Preporuča se protiv uzročnika navedenih bolesti nasade tretirati s jednim od pripravaka prema dozvoli za kulturu:

CADILLAC 80 WP ili CAPTAN WP 50 ili DITHANE M – 45 ili MANKOZEB ili PINOZEB M – 45 ili

CHROMODIN S-65

Nužno zbog karence voditi računa o ranim sortama trešnje, marelice i breskve, koje su već u berbi ili će se skoro brati.

Isto tako valja izvršiti zaštitu protiv breskvinog savijača (Cydia molesta), koji se lovio u kritičnom broju, pa preporučujemo uporabu jednog od insekticida:

RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis