Obavijest voćarima! 21.05.2015.

Jučerašnje nevrijeme pračeno tučom uzrokovalo je štete na biljnim kulturama u nekim dijelovima Krapinsko-zagorske županije. Za saniranje rana u nasadima jabuke i kruške savjetujemo upotrebu jednog od pripravaka na bazi kaptana ( Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG ili Kastor).

Kako bi se nasadi što prije oporavili i rane zacijelile, korisno je primijeniti i jedan od  biostimulatora: Drin ili Poly-Amin. Ove pripravke najbolje je primijeniti odvojeno od fungicida.

Tretiranje nasada treba provesti čim to vremenske prilike dopuste jer je veća učinkovitost pripravaka ako se primijene što prije nakon oštećivanja nasada.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                              Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis