OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA POVRĆA U PLASTENICIMA I OTVORENIM POLJIMA 21.05.2015.

U odnosu na proteklu 2014. godinu u prve dvije dekade mjeseca svibnja o.g. prosječna temperatura zraka je u središnjem dijelu Županije veća za +3,9°C, a u istom je razdoblju zabilježeno čak 67,8 mm manje oborina! U proteklih je 20 dana već zabilježeno 5 dana s najvišim temperaturama zraka +27°C ili većim, pritom je vrlo sparno uz prosječnu vlažnost zraka 78,2 %, pa povrtne kulture uzgajane u plastenicima brzo razvijaju i rastu. Povrćari u plastenicima uglavnom uzgajaju plodovito povrće (rajčica, salatni krastavci i paprika). Poznato je da u uvjetima vrlo vlažnog i kišovitog razdoblja bilježimo jači razvoj uzročnika biljnih bolesti (naročito iz skupina plamenjača, truleži ili plijesni, pepelnica i paleži), a u uvjetima iznadprosječno toplog vremena prekomjerno se množe štetni organizmi životinjskog podrijetla: npr. lisne uši, tripsi, fitofagne grinje, mušice mineri, štitasti moljci, štetne gusjenice i dr.

U narednih nekoliko dana očekujemo najavljenu promjenu vremena sa osjetnim padom temperature zraka i značajnijim oborinama!

Pratiti populaciju štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča uz redovite vizualne preglede biljaka, a ako je potrebno preporučujemo moguću primjenu insekticida navedenih u Tablici 1.

Prema dugogodišnjem iskustvu obično krajem svibnja u kontinentalnim regijama započinje zrioba i berba poglavito velikih (salatnih) krastavaca, nešto kasnije rajčice i paprike, pa u mjerama kemijske zaštite birati isključivo sredstva koja imaju karencu do 7 dana.

Tablica 1. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši

Štitasti moljci

Gusjenice

Grinje

Avaunt SC

+

3

Actara WG

+

+

3

Runner SC

+

1

Laser KS*

+

3

Affirm WG

+

3

Vertimec EC*

+

7

Kraft EC*

+

7

Teppeki WG

+

+

3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Trenutno visoka vlažnost zraka nije omogućila masovniju pojavu i razvoj štetnih grinja, poglavito stakleničke grinje (Tetranychus urticae) koja napada krastavce i rajčicu, ali smo već u proizvodnji presadnica bilježili ranu pojavu tripsa (Thrips) i lisnih uši (Aphidae)! Zabilježene su i prva oštećenja od mušica minera (Liriomyzae).

Zbog iznadprosječno toplog i sparnog meteorološkog razdoblja značajno je manja opasnost od pojava uzročnika bolesti iz skupina plamenjača (Phytophthora) i truleži (plijesni) (Botrytis, Sclerotinia), ali postoji opasnost od ranijeg razvoja uzročnika pepelnice i lisnih pjegavosti (paleži). Vrlo toplo i sparno razdoblje pogoduje baršunastoj plijesni rajčice (Fulvia). Stoga izbor fungicida treba prilagoditi biljnoj vrsti u plastenicima i dominantnim uzročnicima bolesti čija se pojava i štetnost očekuje (vidi mogući izbor fungicida u Tablici 2.).

Tablica 2. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora

Alternaria

Botrytis

Fulvia

Equation PRO

+

+

7

Signum DF*

+

+

+/-

3

Switch WG

+

3

Quadris* ili Ortiva*

+

+

3

Revus SC

+

14

Ranman Top SC

+

4

Domark ME*

-/+

+

4

Teldor 500 SC

+

4

Melody Duo WP

+

14

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i sl.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

U vanjskom uzgoju povrća topliji južni vjetrovi zabilježeni sredinom mjeseca svibanja moguće su oštetili većinu mladih i osjetljivih biljčica u obliku paleži lišća ili vršnog dijela. U takvim slučajevima preporučujemo primjenu folijarnih (bio)gnojiva, odnosno biljnih stimulatora sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis