Obavijest proizvođačima nasada stradalih od tuče! 21.05.2015.

Tijekom jučerašnjeg dana na području varaždinske županije zabilježeno je olujno nevrijeme s tučom.

Tuča, komadići leda stvaraju na biljkama rane koje postaju mjesta ulaska potencijalnim patogenima.

U nasadima jabuke stradalim od tuče preporučamo primjenu pripravaka na osnovu kaptana: Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG ili Kastor.

U vinogradima stradalima od tuče za dezinfekciju rana preporučamo pripravke na bazi folpeta: Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Shavit F. Navedeni pripravci dobro djeluju na zacjeljivanje rana.

U povrću za dezinfekciju rana možemo koristiti pripravke na bazi bakra (ako to fenofaza dozvoljava). Za krumpir i rajčicu i luk Galben C, krumpir i rajčicu Curzate B. Za kupus npr. Neoram WG.

Svim preparatima preporuča se dodati neki od fizioloških biostimulatora kao Drin, AminoVital, Poly-Amin, Bioplex i sl.

Veći učinak bit će ako se preparati primjene u roku od 24 sata od nastale štete, a primjenu  biostimulatora preporučamo ponovno koristiti kroz 5-7 dana.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis