Obavijest voćarima! 18.05.2015.

Na svim lokalitetima varaždinske županije unazad 3 dana palo je u prosjeku 16 litara kiše, što je bilo dovoljno da se ostvare primarne infekcije plamenjačom u vinogradima, infekcije crnom pjegavošću u vinogradima te  infekcije krastavošću u voćnjacima.

Vinogradarima se preporuča obaviti zaštitu nekim od sistemičnih fungicida kao Mikal flash, Mikal premium, Curzate F, Antracol combi WP 76, Azimut 80 WG.  Uz to se za pepelnicu  preporuča dodati sumporni pripravak kao KossanWG, Chromosul 80, Kumulus DF, Cosavet DF.

U voćnjacima jabuka i kruška preporuča se koristiti: ditianon  (Delan 700 WDG), mankozeb  (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Penncozeb 75 DG), metiram (Polyram DF), kaptan ( Merpan 80 WDG, Captan 80 WG). Kontaktnim pripravcima dodati sistemične kao Difcor, Agro, , Score 250 EC, Indar EW.  Pripravci Stroby DF, Zato 50 Wg, Teracel WG osim što suzbijaju krastavost suzbijaju i pepelnicu.

Paziti na ograničenja kod upotrebe u integriranoj zaštiti.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis