Obavijest proizvođačima luka i češnjaka! 18.05.2015.

 Od srijede pa do kraja tjedna meteorolozi najavljuju veću količinu oborina. U usjevima luka i češnjaka  potrebno je provesti  zaštitu protiv plamenjače luka i češnjaka (Peronospora destructor).

Za zaštitu luka  mogu se koristiti fungicidi:

Galben C, Baldo C (benalaksil, 5 kg/ha);

Ridomil gold MZ pepite (metalaksil, 2,5-3 kg/ha);

Quadris (azoksistrobin, 1 l/ha),

Acrobat MZ WG (dimetomorf, 2,5 kg/ha),  

Ortiva (azoksistrobin, 0,8-1 l/ha),

U usjevima češnjaka primijeniti jedan od fungicida:

Quadris (azoksistrobin, 1l/ha),

Ortiva (azoksistrobin, 0,8-1 l/ha,) 

Ridomil gold MZ pepite (metalaksil, 2,5-3 kg/ha)

Acrobat MZ WG (dimetomorf, 2,5 kg/ha).

Radi boljeg prianjanja na biljne dijelove uz fungicid koristiti jedan od okvašivača: Citowett, Sandovit…

Navedene fungicide i okvašivač koristiti prema uputi proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura. Primijeniti fungicide za zaštitu luka i češnjaka od, bolesti koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis