Obavijest ratarima! 15.05.2015.

Pregledom usjeva  žitarica  utvrđena je pojava ličinki  leme ili žitnog balca

( Oulema melanopus, O.lichenis ).

Štete koje pričinjaju ličinke vidljive su na listovima u obliku uskih bijelih pruga.

Gdje je god moguće potrebno je suzbiti ličinke samo u žarištima. Takav način primjene insekticida je ekološki prihvatljiviji, te će se na taj način poštedjeti i korisni insekti (stjenice, bubamare).

Od insekticida za suzbijanje leme mogu se koristiti:

*Rely 40 (klorpirifos-metil; u pšenici; 1,25-1,75 l/ha)

 Fastac 10 SC (alfa-cipermetrin, u pšenici i ječmu; 0,12 l/ha)

Decis 2,5 EC (deltametrin, u strnim žitaricama; 0,2-0,3 l/ha)

Decide, Poleci (deltametrin, u pšenici, 0,2-0,3l/ha)

Karate Zeon (lambda-cihalotrin, u strnim žitaricama; 0,15l/ha)

Karis, Lambda 5 EC, Lambdex 5 EC (lambda-cihalotrin; u pšenici i ječmu; 0,1-0,15 l/ha)

Kaiso (lambda-cihalotrin; u strnim žitaricama; 0,1-0,15 kg/ha)

Vantex (gama-cihalotrin; u strnim žitaricama; 0,04-0,05 l/ha).

Navedeni insekticidi imaju dobro djelovanje i na žitne stjenice i lisne uši žitarica.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura. Primijeniti sredstva za zaštitu žitarica od leme koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis