Obavijest proizvođačima kupusa 15.05.2015.

Tijekom prošlog tjedna zabilježen je intenzivan  let kupusne muhe (Delia radicum) i pronađena su odložena jaja na vrat korijena kupusa. Narednih dana očekuje se izlazak ličinki iz jaja i njihova ishrana na korijenu i vratu korijena presadnica kupusa, te je potrebno provesti zaštitu. Proizvođačima se preporučuje pregled presadnica na prisutnost jaja. Jaja su bijela, ovalna, veličine 1 mm odložena na vrat korijena presadnica kupusa.

Zaštitu provesti  primjenom jednog od insekticida na osnovi aktivne tvari dimetoata:

Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor

Dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetacijskoj sezoni. Prskati treba u zoni vrata korijena, doza 1 l/ha, preporučena količina vode je 600 l/ha. Navedenim insekticidima preporučuje se na manjim parcelama zalijevanje biljaka. Utrošak škropiva je 80 do 100 ml po biljci.

Karenca primjenom prskanjem 21 dan, kod primjene zalijevanjem 42 dana.

Proizvođači koji su tretirali presadnice prije sadnje jednim od insekticida na osnovi imidakloprida ( Boxer, Rapid, Kohinor 200 SL…) ne trebaju provest navedeno tretiranje, jer je  potapanjem presadnica rasad zaštićen od ranog napada lisnih uši, kupusnih buhača i prve generacije kupusne muhe.

Na pojedinim lokalitetima utvrđena je jača pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella). Pratiti pojavu gusjenica (zelene boje, tijela sužena prema oba kraja) i kod prvih simptoma napada (grizotine na listu) provesti zaštitu jednim od insekticida:

Direkt (alfa-cipermetrin; 0,08-0,12 l/ha)

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin; 0,1 l/ha)

Sumialfa 5 FL (esfenvalerat; 0,15-0,2 l/ha)

Lambda 5 EC (lambda-cihalotrin; 0,2 l/ha)

Vantex (lambda-cihalotrin; 0,05-0,06 l/ha)

Alverde (metaflumizon; 1 l/ha)

Affirm (emamektin benzoat; 1,5 kg/ha).

Na parcelama zasađenim kupusom ili na gredicama gdje se uzgajaju presadnice kupusa, gdje je zabilježen napad kupusnih buhača (rod Phyllotreta )(sitni kornjaši koji izgrizaju sitne rupice u listu) koristiti insekticid Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin; 0,075 l/ha).

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

.