Obavijest maslinarima! 15.05.2015.

Maslinarima preporučujemo da u narednom periodu  izvrše zaštitu svojih nasada ( novonastale listove)  protiv  uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko ( Spilocaea oleagina).

Preparati koji se mogu koristiti u tu svrhu su  Stroby WG, Nativo 75 WG ili Difcor.

Maslinari koji su upisani u Upisnik integriranih proizvođača trebaju postupati sukladno Tehnološkim uputama.

Maslinare obavještavamo da bilježimo početak  leta maslininog moljca ( Prays olea) u dosta niskom intenzitetu, te za sada nije potrebno provoditi mjere protiv navedenog štetnika.

Također upućujemo maslinare da u narednom periodu prate naše obavijesti.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

                                   Marina Kocijančić, dipl. inž. agr
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis