Obavijest voćarima! 14.05.2015.

U nasadima jabuka i krušaka potrebito je izvršiti zaštitu od bolesti mrljavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) koristeći se pri tome jednim od pripravaka: Captan 50, Captan 50WP, Delan 700 WDG i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama (Podosphaera leucotricha) koristiti: Stroby WG, Zato 50 WG, Score 250EC, Agro, Indar 5EW. Osim pepelnice navedeni pripravci imaju djelovanje i na mrljavost lista i krastavost plodova.

Po potrebi provesti suzbijanje crvenog voćnog pauka i  lisnih uši.

 Vrijeme je za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristeći se pripravcima: Mospilan 20SP, Calypso SC480, Coragen 20SC,Runner 240SC.

Isti pripravci djeluju i na minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella).

Nasade koštičavog voća ,šljive, trešnje, breskve, nektarine potrebito je zaštititi od bolesti šupljikavosti lišća(Stigmina carpophilla), pepelnice (Sphaerotheca pannosa), plamenjače (Polystigma rubrum), hrđa šljive (Tranzchelia  pruni spinosae).

U nasadim koštičavog  voća  dozvolu za suzbijanje bolesti imaju pripravci: Captan 50,Captan WP50, Dithane M-45, Mankozeb,Pinozeb M-45i dr.

Pregledati nasad na prisutnost lisnih uši i koristiti jedan od pripravaka:

Calypso SC480, Boxer 200SL, Confidor SL200,Congo, Dalli.

U nasadima nektarina i bresaka pratimo let breskvinog savijača (Cydia molesta) i moljca (Anarsia lineatella) .

U šljivama lisne uši mogu se učinkovito suzbiti i pripravcima Pirimor WG i Tappeki 50WG.

Prije upotrebe pripravka obavezno pročitati uputu priloženu uz pripravak.

Evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-mailMara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis