Obavijest proizvođačima jare zobi! 14.05.2015.

Zbog obveze poštivanja proširenog plodoreda a radi ostvarivanja prava na "zelena plaćanja" ovog su proljeća tijekom mjeseca ožujka na području Županije zasijane veće sjetvene površine jarom zobi nego prosječnih sezona. Prema iskustvima iz ranijih godina najčešće kategorije štetnih organizama protiv kojih u usjevima jare zobi poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite jesu širokolisnati korovi (uglavnom sjemenski ili jednogodišnji) i lema ili žitni balac (Oulema melanopus).

Tijekom proteklog vikenda na usjevima ozime pšenice u središnjem dijelu županije (u okolici Čakovca) su primijećene prve pojave najmlađih stadija ličinki leme ili žitnog balca, a njihova kulminacija u usjevima jare zobi tijekom prosječnih sezona bude najveća početkom druge dekade mjeseca svibnja!

Jedan odrasli kukac leme može dnevno konzumirati 64 mm² line površine! Na usjevima jare zobi u narednom razdoblju očekujemo masovniju pojavu ličinki žitnog balca ili leme po četvornom metru, što prema iskustvima iz ranijih sezona redovito može prouzročiti veće štete i iziskuje primjenu insekticida (ponekad na istim površinama i 2x). Stoga u narednom razdoblju preporučujemo redovito kontrolirati zdravstveno stanje usjeva jare zobi i tek nakon pojave kritičnih populacija ličinki ovog štetnika poduzeti usmjerene mjere zaštite!

Za moguće suzbijanje ličinki leme u usjevima jare zobi mogu se koristiti dopušteni insekticidi iz skupine sintetskih piretroida (npr. Karate Zeon) ili od protekle 2014. sezone djelatna tvar tiakloprid (Biscaya), odnosno njezinu kombinaciju sa deltametrinom (Proteus OD).

Moguće vlažno razdoblje u narednim će danima pogodovati razvoju gljivičnih bolesti u usjevima ozimih žitarica. Protekle je 2014. godine u većini slabije zaštićenih usjeva jare zobi bila dominantna žuta hrđa (Puccinia)! Moguće je zajedno sa suzbijanjem žitnog balca ili leme (Oulema) primijeniti i neki od dopuštenih fungicida za preventivnu zaštitu usjeva zobi od biljnih bolesti, npr. dopuštenje u usjevima zobi u našoj zemlji imaju primjerice Amistar Extra ili Folicur 250 EW ili Prosaro EC u propisanim količinama.

Ukoliko do sada prema preporuci od 7.4. o.g. još nisu suzbijani korovi, ponavljamo da radi poduzimanja mjera suzbijanja širokolisnatih korova u usjevima jare zobi biramo neki od dopuštenih herbicida navedenih u Tablici 1.

Tablica 1. Mogući izbor herbicida za suzbijanje korova u usjevima jare zobi:

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena

bentazon

Basagran Super SL

1,5-2 lit./ha

fluroksipir

Starane, Cosmet, Pluss EC, Patrol 200 EC, Starline, Fluxyr 200 EC

0,4-0,8 lit./ha

triasulfuron

Logran WG

35-40 grama/ha

tribenuron

Granstar DF

10-25 grama/ha

florasulam + aminopiralid

Lancelot WG

30-33 grama/ha

fluroksipir + klopiralid

Vega EC

1-1,5 lit./ha

Primjenu hrebicida uvijek obavljamo tijekom mirnog dijela dana, pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis