OBAVIJEST VLASNICIMA NASADA KOŠTIĆAVOG VOĆA 13.05.2015.

U nasadima koštićavog voća preporuča se izvršiti tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Dopuštenje za suzbijanje šupljikavosti lista koštićavog voća ima pripravak Captan WP 50 ili Kastor.

U nasadima koštićavog voća potrebno je redovito vršiti pregled na prisutnost lisnih ušiju te po potrebi primijeniti  jedan od navedenih pripravaka: Calypso SC 480, Confidor SL 200, Boxer 200 SL, ili Kohinor 200 SL. Pripravak Mospilan 20 SP ima dopuštenje za primjenu samo u breskvi.

21. travnja zabilježen je početak leta breskvinog savijača (Cydia molesta). Gusjenice prve generacije ovog štetnika ubušuju se u vrhove mladica, a posljedica je njihovo sušenje, što je naročito štetno na mladim nasadima jer je tada otežano  formiranje uzgojnog oblika. Za suzbijanje ovog štetnika preporučujemo insekticide: Rogor 40, Chromgor 40 ili Rely 40. Pripravku Rely dopuštena je primjena i prodaja zaliha s krajnjim rokom 1. 7. 2015.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                     

                                Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis