Obavijest ratarima! 13.05.2015.

Obavještavamo poljoprivrednike da u fenofazi klasanja i cvatnje pšenice dolazi do zaraze klasa koju uzrokuju gljivice iz roda Fusarium (palež klasa). Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje, a kao posljedica zaraze javlja se smanjenje količine i kvalitete uroda.

Tretiranje se može provesti jednim od slijedećih fungicida: Amistar Extra, Duett Ultra, Controlan, Folicur EW 250, Prosaro 250 EC, Topsin 500 SC,  …

Navedeni preparati ujedno djeluju i na smeđu pjegavost pljevica, pepelnicu i hrđe.

Ujedno obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je u pojedinim usjevima žitarica primijećeno prisustvo ličinki crvenog žitnog balca – "leme" (Oulema melanopus), najvažnijeg štetnika strnih žitarica. Kao kritičan broj uzima se prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Ličinke su žute boje, prekrivene sluzi koja od izmeta pocrni, a od sluzi im se tijelo ne vidi pa ih se često zamjenjuje pužićima. Najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista – zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

U slučaju potrebe, primijeniti se mogu slijedeći insekticidi: Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Karete zeon, Kaiso, Vantex, Sumialfa 5 FL, Biscaya OD, Proteus 110 OD i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

   Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis