Obavijest proizvođačima koštićavih voćaka! 13.05.2015.

Od zadnje preporuke za koštićavo voće prošlo je 13 dana. Većina koštićavih voćaka nalazi se u fenofazi BBCH 73.

Za kraj tjedna ( četvrtak/petak) najavljene su kiše, te se obavještavaju poljoprivrednici da je potrebno izvršiti preventivnu zaštitu protiv šupljikavosti lista, krastavosti, pepelnice te plamenjače i hrđe ( posebno na šljivama)

Pripravci za suzbijanje navedenih bolesti navedeni su u tablici ispod. Preporuča se kontaktnim *sredstvima dodati neki od sistemičnih pripravaka**:

Djelatna tvar

Naziv

Kultura

Kaptan*

Merpan 80 WDG

Marelica, višnja

Captan 50, Captan 50 Wp

Šljiva, koštićavo voće

Folpet*

Futura

Šljiva

Mankozeb*

Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Cadillac 80 WP

Šljiva

Tebukonazol+

Trifloksistrobin **

Nativo 75 WG

Breskva, nektarina, šljiva, trešnja

Boskalid+

Piraklostrobin **

Signum

Koštićavo voće

Kinoksifen

Crystal

Breskva, nektarina, marelica

Preporučamo pregled nasada na prisutnost lisnih uši. U slučaju jačeg napada preporuča se primijeniti Calypso SC 480, Confidor SL 200, Boxer , Kohinor 200 SL, Rogor 40, Chromgor, Teppeki 50 WG, Pirimor WG.

Od 1.1.2014. svi proizvođači dužni su pridržavati se načela integrirane zaštite, prema Tehnološkim uputama koja izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Sukladno tome potrebno je pratiti ograničenja navedena za pojedina sredstva.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

                                                                                                              Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis