Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 13.05.2015.

Prognostičari u narednim danima najavljuju mogućnost oborina te zametnutim plodovima jabuka prijeti opasnost od zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). Najbolju zaštitu plodova omogućiti će preventivna zaštita nasada primjenom površinskih fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 50, Merpan 80 WDG, Kastor).

Za zaštitu od pepelnice primijenite neki od pripravaka na bazi sumpora ili neki od strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG). Uz kemijske mjere zaštite potrebno je i mehanički uklanjati zaražene mladice.

Ako zaštitu nasada ne uspijete obaviti prije najavljenih pljuskova, u zaštitu nakon kiše svakako uključite i sistemične fungicide Score 250 EC, Difcor ili Indar 5 EW.

Ovogodišnji let minera kružnih mina u nasadima jabuka na području Koprivničko-križevačke županije slabiji nego prije dvije ili tri godine, no ipak je potrebno redovito pratiti odlaganje jaja i pojavu mina. Suzbijanje minera najučinkovitije je ako se suzbija njegova prva generacija. S obzirom da još uvijek nismo pronašli prve mine za zaštitu možete koristiti biotehnički preparat Runner 240 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis