Obavijest vlasnicima nasada jabuke i kruške 11.05.2015.

Od posljednje preporuke  prošlo je 11 dana.

U subotu /nedjelju 9/10.05  na lokalitetima Ludbreg, Dubrava Križovljanska, Vidovec i Ivanec  ostvareni su uvjeti za infekciju krastavošću jabuke i kruške ( Venturia).

Obavještavaju se poljoprivrednici koji nisu obavili preventivnu zaštitu prije kiše da to obave danas. Preporuča se kombinirati sistemične preparate:  Score 250 EC, Difcor, Indar zajedno sa nekim kontaktnim fungicidom kao :Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Cadillac 80 wp, Dithane DG neotec, Star 80 Wp, Penkozeb 75 DG , Polyram, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Delan 700 WDG. Pripravci iz skupine ditiokarbamata smiju se u sustavu integrirane zaštite bilja koristiti maksimalno 3 puta u vegetaciji i to ne zaredom.

 Indar EW, Zato 50 Wg, Fond 12 E, Stroby DF, Teracel WG osim što suzbijaju krastavost suzbijaju i pepelnicu.

U nasadima jabuka počeo je let jabučnog savijača i let minera kružnih mina. O suzbijanju prve generacije prezimljujućih oblika savijača bit će obavijest u narednim preporukama.

Ukoliko se ulovi kritičan broj minera kružnih mina potrebno je obaviti prskanje ( posebno u voćnjacima gdje je prošle godine bila znatna pojava minera . Prvo suzbijamo jaja primjenom regulatora razvoja kukaca ( Dimilin SC 48, Insegar 25 WP, Runner 240 SC). Drugo tretiranje treba obaviti u trenutku izlaska gusjenica iz jaja i pojave prvih mina ( Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Laser KS, Coragen SC). Najbolji učinak insekticida je na prve razvojne stadije gusjenica koje se nalaze u minama veličine  do 3 mm. Pripravci se koriste samo nakon cvatnje jabuka. Obratiti pozornost na ograničenja zbog štetnog utjecaja na pčele.

Primjećuje se znatna populacija crvenog voćnog pauka, te ukoliko je pregledom voćnjaka ustanovljen jaki napad potrebno je koristiti neki od akaricida za tu namjenu ( Demitan SC, Vertimec 018 SC, Kraft 10 EC, Envidor SC, Zoom SC.)

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis