Obavijest uzgajivačima jezgričavog voća – jabuka i krušaka 06.05.2015.

Uz pomoć feromonskih mamaka savjetodavna služba Osječko-baranjske županije prati let najznačajnijih štetnika u voćarstvu na više lokaliteta.

Tako je zabilježen već 25. travnja masovniji let minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella C.). Od tada do danas prosječno se po danu u feromonsku klopku hvata 60-tak leptira ovoga štetnika.

Od 29. travnja prati se i let jabučnog savijača (Cydia pomonella L). Od tada do danas prosječno se hvata 15-tak leptira savijača. Ženke jabučnog savijača pojavljuju se nešto kasnija od mužjaka, no, treba biti oprezan.

Usporedo s povećanim broja ulovljenih leptira i temperature zraka su u porastu. Oko 250C tijekom dana te 15-tak 0C noću. Sve spomenuto ukazuje voćarima na neophodan pregled voćnjaka.

Ukoliko na naličju listova nalazite odložena jaja bilo savijača ili minera zaštitu obavite s pripravkom iz skupine regulatora rasta i razvoja kao što je: Dimilin SC 48, Insegar 25 WG, Coragen 20 SC ili Chess 50 WG.

Ukoliko u nasadu jabuka uočite prve mine (1-2 mm velike) na listovima tada zaštitu obavite sistemičnim insekticidom poput: Mospilan 20SP, Calypso 480 SC, Insegar 25 WP ili Runner SC.

Voćarima koji uzgajaju kruške savjetujemo čestu kontrolu vršnih listova zbog utvrđivanja prisutnosti jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Ukoliko sa utvrdi prisutnost ispiljenih ličinki buhe potrebno je provesti zaštitu jednim od slijedećih pripravaka: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Inex, Citowett, Sandovit, Trend 90, Etalfix Pro, Ranman activator ili mineralno svijetlo ulje.

Zaštitu nasada obavezno obaviti u večernjim satima i za mirna vremena.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis