Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 05.05.2015.

U usjevima luka i češnjaka koji su u fazi 4-5 razvijenih listova provesti preventivnu zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor).

U luku se mogu primijeniti fungicidi:

Rame Caffaro 32 WP,  Cuprocaffaro 50 WP (bakrov oksiklorid;0,5- 0,8%, 5-8 kg/ha, K-21 dan)

Champion, Champion 50 WG, Champion flow SC (bakrov hidroksid, 3,5 kg/ha; K-28 dana)

Bordoška juha caffaro 20WP,  Bordoška juha 20 WP Manica (bakrov hidroksid-kalcij sulfat kompleks;  0,75-1,5%; K-21 dan)

Navedenim fungicidima na osnovi bakra  dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetaciji, nisu dozvoljena  primjena u mladom luku.

Shirlan 500 SC (fluazinam; 0,5 l/ha; dozvoljeno je najviše pet puta tretirati luk)

U češnjaku se može primijeniti fungicid Dithane DG Neotec (mankozeb; 2,1 kg/ha).

Navedene fungicide koristiti prema uputi proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura. Primijeniti fungicide za zaštitu luka i češnjaka od, bolesti koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis