Obavijest voćarima! 30.04.2015.

U nasadima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu od bolesti mrljavosti lista (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu, zbog lokalnih pljuskova različitog intenziteta, potrebito je izvršiti kombinacijom sistemičnog i preventivnog pripravka.

Sistemični pripravci su: Score 250 EC, Difcor, Indar 5EW,Clarinet, Fond 12E.

Kontaktni pripravci su: Delan 700 WDG, Dithane M-45, Polyram DF, Mankozeb, Captan 50, Folpan 50 WP i dr.

U jabukama gdje je prisutna pepelnica gore navedenim pripravcima dodati pripravak na osnovi sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

U nasadima krušaka  uočili smo prisutnost jaja i ličinki kruškine buhe (Psylla pyri) preporučujemo tretiranje jednim od insekticida: Vertimec 018 EC, Kraft 18EC ili Actara uz dodatak Bijelog ulja . Obratiti pozornost na mogućnosti miješanja mineralnog ulja i pripravaka na osnovi kaptana zbog moguće fitotoksičnosti.

U nasadima koštićavog voća nakon cvatnje izvršiti preventivnu zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla) koristeći se pripravcima: Captan 50WP ili  Captan 50.

Pregledati nasad na prisutnost lisnih uši  i ako je zabilježena jača prisutnost primijeniti jedan od insekticida: Calypso SC480, Confidor SL200, Boxer 200SL.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača, evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl. ing.agr.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis