Obavijest proizvođačima kukuruza! 30.04.2015.

Suzbijanje korova u kukuruzu moguće je odmah nakon sjetve, a prije nicanja primjenom “zemljišnih” herbicida koji  za aktivaciju trebaju  oborine koje herbicidni film otapaju i spuštaju u zonu klijanja i nicanja korova.

Jednogodišnje travne i pojedine širokolisne korove (štir, rusomača, tušt) prije nicanja  suzbijaju:

Dual Gold 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Stomp,  Pendigan 330 EC i dr.

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju: Click 50, Callisto SC, Pledge 50 WP, Merlin,  Linurex 50 SC i dr.

Radi proširenja spektra na uskolisne korove kombinirati ih sa gore navedenim ili koristiti gotove kombinacije pripravaka: Lumax, Primextra TZ Gold 500 SC, Akris, Camix,  Koban T i dr.

Provedeno tretiranje upisati u evidenciju (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN.142/12).

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi koja se dobije prilikom kupnje.

                                                                                              Vesna Bradić, str.savj.
Vesna.Bradic@savjetodavna .hr

Pripremi za ispis