Ružina uvijalica narušava ljepotu kraljice cvijeća

Odrasle ose se pojavljuju u svibnju, ali su 2015. štete zamijećene već u travnju. Nakon sparivanja ženke odlažu jaja na naličje lista uz sam rub, pojedinačno po jedno ili u grupicama do 3 jaja. Iz jaja se razvijaju pagusjenice koje su najprije bijele, a kasnije svijetlo zelene. Hraneći se one uvijaju list ruže prema dolje sve do srednje žile. Zaštićene unutar uvijenog lista pagusjenice mogu doseći dužinu do 10 mm. Pri jakom napadu listovi ruže se najprije uvijaju, a potom požute i otpadnu.

Ružina uvijalica (Blennocampa pusilla Klug.)
Izvor: Internet

Ružina uvijalica odlaže jaje uz sam rub na naličju lista

Ružine uvijalice rijetko se javljaju u velikom broju, a štete nisu prevelike. U srpnju se pagusjenice spuštaju u tlo gdje se kukulje i prezime čekajući proljeće. Ružina osa uvijalica ima jednu generaciju godišnje.

Uvijeni listovi znak su prisutnosti ružine uvijalice

Uvijeni listovi ruže (lijevo) s lica i (desno) naličja

Mjere suzbijanja:

  • Uklanjanje uvijenih listova čim se uoče jer se u njima nalaze pagusejnice osice. Ova mjera provodi se od proljeća do konca lipnja, a prije nego li pagusjenice napuste listove ruže i spuste u tlo na kukuljenje.
  • Višekratna obrada tla ispod ruža tijekom jeseni i proljeća pomaže smanjenju broja kukuljica ružine uvijalice.
  • Uporaba insekticida za suzbijanje ružine uvijalice primjenjuje se iznimno. Ličinke su u uvijenim listovima ruže dobro zaštićene te je primjena insekticida djelotvornija u vrijeme leta ružine ose uvijalice, a prije pojave uvijenih listova ruže.

mr. sc. Marija Ševar
viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu