Obavijest proizvođačima luka dugog dana uzgajanog iz lučice! 29.04.2015.

Preporukom od sredine mjeseca travnja (prije 12 dana) upozoravali smo proizvođače luka (zimski usjevi) na pojavu prezimljujuće populacije lukove muhe (Delia antiqua), a kako smo do sredine zadnje dekade ovog mjeseca bilježili do 4x manju količinu oborina od očekivanih prosjeka veće opasnosti od ranije pojeve ove bolesti nije bilo. Ipak u posljednja 48 sana na središnjem i istočnom dijelu Županije zabilježeno je od 12,0 do 16,6 mm kiše i vlaženje biljnih organa od 1.550 do 1.745 minuta. Već od sredine mjeseca studenog protekle 2014. plamenjača luka (Peronospora destructor) se u jačoj mjeri razvija na usjevima zimskog luka na lokalitetima u blizini rijeke Drave (akumulaciona jezera), a oboljeli usjevi zimskog luka izvor su zaraze za usjeve luka dugog dana uzgajane od mjeseca ožujka sadnjom lučica i/ili sjetvom sjemena.

Usjevi luka iz lučice posađeni prije mjesec ili više trenutno se nalaze u stadiju 3-4 razvijena lista, a moguće oborine najavljuju se i prvih dana mjeseca svibnja o.g., pa opasnost od rane pojave plamenjače očekujemo na usjevima proljetnog luka iz lučice koji se uzgajaju blizu polja zimskog luka! Plamenjača se također u značajnoj mjeri prenosi inficiranim lučicama! Prema mnogim iskustvima prohladna razdoblja s vrijednostima  temperature zraka +6° do +10°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka. Osjetljivost proljetnog luka na razvoj plamenjače naglo raste nakon razvoja trećeg i četvrtog lista. Stoga je takve usjeve potrebno zaštititi od navedene bolesti, a naročito ako se na udaljenosti 800-1.000 m uzgaja zimski luk, a izbor pripravaka navodimo u Tablici 1.!

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu luka od uzročnika bolesti:

Fungicidi

Acrobat MZ WG

(samo luk iz lučice)

plamenjača

2,5 kg/ha (3x)

(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača

2,5-3,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Luna Experience SC

hrđa, purpurna pjegavost

0,6-1,0 lit./ha

K=7 dana

Fantic-M WG

plamenjača

2-2,5 kg/ha

K=28 dana

Dithane DG Neotec

luk kozjak – plamenjača

 

 

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria, Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

 

Galben C

plamenjača

5 kg/ha (2x)

 

 U kritičnim je godinama peronosporu luka potrebno suzbijati više puta s razmakom 7-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett i slično)!

Prije 12 dana proizvođače zimskog luka dodatno smo upozoravali na mjere zaštite od uzročnika crvljivosti luka – lukove muhe (Delia antiqua). Prema iskustvima iz ranijih sezona luk dugog dana uzgajan iz lučice vrlo je osjetljiv na napad ovog nametnika, a nakon razvoja 3-4 lista potrebno je obaviti preventivnu zaštitu.

Ponavljamo preporuku da samo pripravak Rogor 40 EC ima u našoj zemlji dopuštenje za folijarno protiv lukove muhe tretiranje usjeva luka (i češnjaka) u količini 0,5-0,6 lit./ha (najviše 2x tijekom sezone), sa propisanom karencom 14 dana! Također, kod primjene insekticida preporučujemo dodati i pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida (npr. Inex-A, Silwet i dr.). Protiv prezimljujuće populacije potrebno provesti barem 2 usmjerena tretiranja s prosječnim razmakom 12-15 dana.

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštita luka od uzročnika crvljivosti provodi se ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika "crvljivosti" luka!

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao "mladi luk" ne preporučujemo kemijski tretirati!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr