Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 29.04.2015.

Tijekom jučerašnjeg dana na pojedinim dijelovima Koprivničko-križevačke županije zabilježene su povremene oborine koje su pogodovale razvoju zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). Oborine su bile lokalnog karaktera te je u Križevcima zabilježeno 5 mm kiše, u Novigradu Podravskom 2mm, Đelekovcu i Ferdinadovcu 10 mm, a u Kozarevcu više od 30 mm kiše.

Prognostičari tijekom vikenda najavljuju mogućnost novih oborina pa voćarima preporučamo da redovito provode mjere zaštite primjenom sistemičnih fungicida Score 250 EC, Difcor, Scissor EC*, Indar 5 EW uz dodatak nekog kontaktnog fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF).

Navedeni sistemični fungicidi suzbijaju i pepelnicu jabuke.

U nasadima jabuka traje let minera kružnih mina te je potrebno redovito pratiti odlaganje jaja i pojavu prvih mina.

U nasadima krušaka pratite pojavu jaja i ličinki kruškine buhe. Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja mogu se koristiti pripravci Actara 25 WG, Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak okvašivača ili Bijelog ulja. Suzbijanje kruškine buhe poželjno je provesti odvojeno uz što veći utrošak vode. Radi zaštite pčela primjena navedenih sredstava dozvoljena je nakon cvatnje kruške, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu cvatući korovi.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr