Stanje ratarskih usjeva

Ovisno o teksturi tla, sadržaju organske tvari u tlu, vodozračnim odnosima, vremenu (osnovna obrada obavljena jesenas ili proljetos) i načinu obrade tla i samom gospodarenju tlom, sjetva se obavlja u vrlo različitim uvjetima. Na „minutnim tlima“ gdje obrada nije mogla biti obavljena pravovremeno ili je to onemogućavala suvišna voda, sjetva je otežana. Ukoliko priprema tla za sjetvu nije kvalitetno napravljena, sjeme ne dolazi u kontakt s vlagom tla te je upitno hoće li i kada proklijati i niknuti. Nekvalitetna sjetva uzrokuje probleme u nicanju, ne postiže se planirani sklop po jedinici površine, otežane su mjere njege usjeva (naročito suzbijanje korova), a sve navedeno utječe na smanjen prinos i kvalitetu prilikom žetve.

Otežana sjetva u loše pripremljenom tlu

Sjeme kukuruza

Sjeme soje – razlike u bubrenju

Soja – na klici

U jeku sjetve jarih ratarskih usjeva, ne smije se zanemariti praćenje stanja ozimih usjeva i već izniklih jarih žitarica. Ukupna površina zasijana protekle jeseni ozimom pšenicom i uljanom repicom značajno je manja, a veliki dio posijan je izvan optimalnih rokova i u loše pripremljeno tlo.

Usjev uljane repice

Pšenica

Ovisno o roku sjetve, izabranoj sorti, kao i stanju tla prilikom sjetve, pšenice su u različitoj razvojnoj fazi, različite su kondicije i zdravstvenog stanja. Povećana količina oborina u vrijeme i nakon sjetve ozimih kultura uzrokovala je ispiranje hraniva koja su primijenjena ujesen, dok je zbog nedostatka oborina učinak druge prihrane smanjen pa se na dijelu usjeva primjećuje i nedostatak dušika. Uočena je pojava odraslih oblika leme. Na pojedinim parcelama na mladim listovima strnih žitarica već su uočena i odložena jaja. Ovisno o temperaturama, pojavit će se ličinke. Posebnu pozornost treba obratiti na usjeve zobi (naročito jare), ali i ostalih strnih žitarica. Pojavu biljnih bolesti i štetnika prate agronomi na terenu, a redovite preporuke kolega stručnjaka za zaštitu bilja o njihovom suzbijanju nalaze se u rubrici Preporuke. Ratari, obiđite svoje usjeve!

Odrasla lema

Oštećenje na listu – odrasla lema progriza list

Ozimi ječam u fazi je klasanja. Zdravstveno stanje usjeva jako se razlikuje, ovisno o već navedenim čimbenicima, ali i o kvaliteti posijanog sjemena, predkulturi i agrotehnici na svakoj pojedinoj parceli.

Ječam – klasanje

Ječam – bolesti lista

Parcele koje su vlasnici „zaboravili“ ili u nedostatku financijskih sredstava agrotehniku sveli na minimalna ulaganja („Samo da zemlja ne bude pusta!“) izvor su zaraze za okolne usjeve.  Kvaliteta uroda s takvih parcela u žetvi će biti upitna. Hoće li zadovoljiti kvalitetu pšenice za potrebe mlinsko-pekarske industrije!?

Usjev pšenice – niska agrotehnika

Pojava hrđe u Podravini – list pšenice

Na parcelama na kojima se nekoliko godina uzastopno ponavlja sjetva iste vrste, izvor zaraze su zaraženi biljni ostaci iz prethodne godine. Ponovljenih sjetvi bilo je tijekom jeseni 2014. godine više no inače, upravo radi nemogućnosti sjetve na nekim parcelama. Takvi usjevi zahtijevaju redovite preglede i praćenje pojave biljnih bolesti i štetnika.

mr. sc. Tatjana Međimurec
viša koordinatorica za ratarstvo