Obavijest vinogradarima! 24.04.2015.

Vinova loza nalazi se u fazi pojave listića. Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu vinove loze (mladih listića) protiv gljivice uzročnika crne pjegavosti ( Phomopsis viticola) prije najavljenih oborina.

Preporučeni fungicidi za zaštitu; Antacol WP 70, Cadillac 80 WP, Polyram DF, Mankozeb, Pinozeb M- 45, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Dithane M 45,

Potrebno je voditi i računa o pojavi i razvoju pepelnice vinove loze (Uncinula necator)osobito u nasadima gdje se  proteklih godina pojavljivala. Potrebna primjena pripravaka na osnovi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus, Kossan, Chromosul, Cosavet DF i dr.

Po potrebi provesti suzbijanje protiv grinja šiškarica uzročnika akarinoza i erinoza  u onim nasadima gdje je štete bilo prijašnjih godina. Sredstvo za zaštitu je akaricid  Demitan .

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama, etiketama, dozvolama, rješenjima korištenog sredstva ! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom!

                                                                                                                                      Ana-Marija Čajkulić,  dipl. ing. agr.
E-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis