Obavijest voćarima 23.04.2015.

Na većini lokaliteta jabuke su u fazi pune cvatnje. Od prethodne preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je 8 dana. Porast temperature zraka pogoduje porastu lisne mase, a s obzirom da su jabuke u osjetljivoj fazi cvatnje potrebno je redovito provoditi mjere tretiranja za suzbijanje uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).  

Početkom nadolazećeg vikenda meteorolozi najavljuju mogućnost oborina, pa voćarima predlažemo provođenje preventivne zaštite nasada jabuka i krušaka. Za preventivnu zaštitu od uzročnika krastavosti predlažemo ponovnu primjenu fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona – Delan 700 WDG ili na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Mankonor i dr.).

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) prednost dajemo pripravcima iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, ili Tercel WG. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu. Uz provođenje redovitih tretiranja, za smanjenje infektivnog potencijala pepelnice preporuča se mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije kiše.

Budući da su jabuke u cvatnji ne preporuča se korištenje insekticida.

Na području Moslavine 21. travnja zabilježen je početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). Voćare upućujemo na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika.   

Proizvođači upisani u Upisnik integrirane proizvodnje, obavezni su provoditi mjere zaštite prema „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća“. Stoga podsjećamo voćare da fungicide iz skupine ditiokarbamata (propineb, tiram, ciram, mankozeb, metiram)  mogu primijeniti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno. .

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis