Obavijest vinogradarima! 23.04.2015.

Na ranijim sortama vinove loze mladice su veličine oko 5 cm. Porast temperature zraka pogoduje intenzivnom porastu mladica. Upozoravamo vinogradare da je u ovoj razvojnoj fazi vinova loza najosjetljivija na zarazu s fomopsisom ili crnom pjegavosti (Phomopsis viticola).

Svaka naredna količina oborina u ovoj razvojnoj fazi pogoduje zarazi izboja. Učinkovita zaštita u ovoj fazi loze provodi se primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja: Polyram DF, Antracol WP 70, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Star 80 WP, Cadillac, Mankozeb, Folpan 80 WDG ili Futura 50 WP.

Zaštita je učinkovita ukoliko se izvrši preventivno, prije kiše.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze, navedenim pripravcima mogu se dodati sumporni fungicidi koji imaju djelovanje na lozine grinje te umanjuju klijavost piknospora fomopsisa.

Vinogradari koji u prethodnoj zaštiti nisu izvršili suzbijanje lozinih grinja mogu to učiniti narednih dana primjenom akaricida  Demitan SC.   

Proizvođači upisani u Upisnik integrirane proizvodnje, obavezni su provoditi mjere zaštite prema „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa“. Stoga podsjećamo vinogradare da se akaricidi (etoksazol, fenpiroksimat, heksitiazoks, klofentezin, fenazakin, spirodiklofen) mogu primijeniti najviše jednom godišnje i to početkom vegetacije radi zaštite korisnih grinja. Prema Tehnološkim uputama ograničena je primjena fungicida iz skupine ditiokarbamata (propineb, mankozeb, metiram, ciram). Navedene fungicide ne primjenjivati više od četiri puta tijekom vegetacije (najviše dva puta samostalno i najviše dva puta u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima), te ih ne primjenjivati u dva uzastopna tretiranja.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis