Obavijest proizvođačima šljiva! 22.04.2015.

U završetku cvatnje šljiva tj. početkom otpadanja latica savjetujemo provesti zaštitu šljiva protiv šljivinih osica, koje uzrokuju otpadanje tek zametnutih plodova, jednim od registriranih insekticida za tu namjenu. Dozvolu za upotrebu protiv šljivinih osica imaju insekticidi Direkt i Decis 2,5 EC (manje opasan za pčele). Zbog zaštite pčela tretiranje se smije provesti samo u večernjim ili ranim jutarnjim satima tj. u vrijeme dok pčele ne lete. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast! Također je prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Meteorolozi najavljuju kišu za petak (24.4.). Protiv bolesti lista, šupljikavosti i narančaste pjegavosti, prije kiše može se provesti zaštita jednim od pripravaka na osnovi kaptana ili mankozeba.

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr