Obavijest ratarima! 21.04.2015.

Nakon sjetve kukuruza, a prije nego što kukuruz nikne, moguće je primijeniti tzv. „ zemljišne“ herbicide. Njima možemo suzbiti samo jednogodišnje širokolisne korove (  poput bijele lobode, ščira, ambrozije, konice, europskog mračnjaka i dr) i jednogodišnje travne korove (koštan, svraćica, korovsko proso i dr.). U ovom roku i na ovaj način ne mogu se suzbiti višegodišnji korovi poput slaka, osjaka, pirike, divljeg sirka i sl. Njih je potrebno suzbijati nakon nicanja kukuruza i korova, translokacijskim herbicidima.

Za uspješno suzbijanje korova  u ovom roku potrebno je dobro pripremiti površinu na kojoj se vrši sjetva ( kako bi se herbicid što ravnomjernije rasporedio po površini) i važno je da nakon prskanja površine herbicidom padne 20-tak  mm kiše, kako bi unijela herbicid u zonu nicanja korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon sjetve , a prije nicanja mogu se koristiti npr:

Callisto 480 SC, Click 50 FL, Racer,  Racer 25 CS, Master, Roko EC,Click 50FL, Afalon, Linurex 50 SC).

Za suzbijanje jednogodišnjih travnatih korova:

Dual Gold 960, Stomp 330EC, Dost, Strong, Pendigan 330 EC, Frontier X 2 i dr.

Kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnatih korova :

Acris, Koban T, Lumax, Primextra TZ Gold 500 SC.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis