Obavijest međimurskim vinogradarima o drugoj usmjerenoj zaštiti vinove loze! 21.04.2015.

Od upute za prve zaštite vinograda protiv štetnih organizama, prvenstveno radi suzbijanja lozinih grinja šiškarica (Eryophidae), štetnih gusjenica (npr. Nocutidae, Operophtera) i preventivne zaštite protiv crne pjegavosti (Phomopsis) je proteklo samo 8 dana! Za razliku od protekle 2014. kada je prosječna mjesečna temperatura zraka u ožujku na mjernom lokalitetu Trnovčak bila +10,3°C, ove godine je ista vrijednost +7,3°C. Prva dekada mjeseca travnja o.g. je bila neuobičajeno prohladna, sa čestim i jačim sjevernim vjetrovima, a temperature zraka su porasle na vrijednosti iznad +20°C tek u drugoj dekadi ovog mjeseca! U takvim uvjetima početak bubrenja i razvoj "vunastog pupa" bilježimo od početka proteklog tjedna (nakon 13.4.), poglavito na sortama chardonnay, rizvanac, muškat žuti, pinot, moslavac bijeli (šipon) i slično (naročito na lakšim tlima i južnim ekspozicijama kada su na pojedinačnim čokotima bili razvijeni prvi listići). No, na sortama graševina, sauvignon bijeli, sauvignon cabernet i slično razvoj zimskih pupova tih dana nije značajno napredovao! Zbog takve razlike u početku vegetacije između pojedinih vinskih sorata vinogradari su često u nedoumici kada i čime obaviti prve zaštite vinograda?! Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)* (*ovaj Pravilnik će uskoro biti zamijenjen novim Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida) svi poljoprivrednici od početka 2014. moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja! U načelima integrirane zaštite vinograda od štetnih organizama tzv. "kasno-zimska" tretiranja povišenim koncentracijama bakarnih spojeva se više ne preporučuju, a usmjerene zaštite valja započeti sa bubrenjem pupova i pojavom prvih listića!

Proteklih je 8 dana obilježilo vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje, sredinu mjeseca travnja (15. i 16.04.) su obilježile vrlo visoke dnevne temperature zraka (+24,9° i +26,3° na mjernom lokalitetu Trnovčak), zatim je zabilježen vrlo jaki vjetar 17.04. (23,4 km/h), a u noći 17./18. travnja o.g. je palo 8,0 mm kiše, vlaženje lozinih organa je tada trajalo 685 minuta što je uz raspon temperatura zraka između +8°C i +13°C pogodovalo prvoj zarazi uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis) na položajima i sortama gdje su razvijeni prvi listići. U nedjelju ujutro (19.04.) je zabilježeno samo +0,1°C!

Manja količina oborina moguća je i krajem ovog tjedna!

U takvim smo uvjetima na većini lokalitetima i vinskim sortama u Međimurskom vinogorju zabilježili razvoj vinove loze iz stadija vunastog pupa u prve listiće, naročito u vinski sorata ranije epohe dospijeća (npr. muškat, chardonnay, rizvanac i slično). Nešto slabiji porast je zabilježen kod sorte graševina, prvenstveno zbog nešto nižih noćnih temperatura (19. i 20.04.)! Zbog najviših dnevnih temperatura koje će u narednim danima iznositi +20°C, očekujemo dobru postranu učinkovitost sumpornih fungicida na prezimljujuće populacije lozinih grinja šiškarica!

Stoga vinogradarima ponavljamo uputu da je moguće koristiti sumporne fungicide registrirane u našoj zemlji protiv pepelnice (Erysiphe necator) u količini 3-5 kg ili lit./ha. Uz smanjeni utrošak škropiva/ha, isti daju učinkovitost i protiv grinja šiškarica!

U narednom razdoblju preporučujemo planirati i provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv crne pjegavosti, ali isključivo primjenom manjih doza površinskih organskih fungicida (npr. propineb, metiram, mankozeb, ditianon) (vidi preporuku od 13.04. 2015.).

Na lokalitetima i sortama gdje se ranijih sezona javljala jača populacija lozinih grinja šiškarica, naročito akarinoze (npr. sauvignon, graševina, silvanac zeleni, moslavac bijeli ili šipon) i erinoze (rajnski rizling, muškat žuti, moslavac bijeli ili šipon) moguće je u narednih 7-8 dana planirati primjenu specifičnih akaricida koji suzbijaju i mlađe razvojne oblike crvenog pauka. To je pripravak Demitan SC u količini 0,5 lit./ha. U našoj se regiji pojavljuju dvije vrste iz skupine grinja crvenih pauka: koprivina grinja ili obični crveni pauk (Tetranychus) i crveni voćni pauk (Panonychus).

Povremene manje oborine nakon pojave prvih listića i početnog razvoja vinove loze pogoduju i početnom razvoju pepelnice (Erysiphe necator). Stoga u narednom razdoblju i nadalje treba koristiti sumporne fungicide (npr. Chromosul WG ili Thiovit Jet WG ili Kumulus ili Kalinosul ili Cosavet ili Kossan WG ili Sumpor SC ili Brimflo SC). Kada mladice porastu na dužinu 2-6 cm koristimo ih u smanjenim dozama, odnosno u količinama do 2,0 kg ili litara/ha (uz smanjeni utrošak škropiva do 1 %).

Lokalno se na pojedinim sortama i pojedinim položajima još pojavljuje zelena stjenica vinove loze (Lygus) (najčešće uz šume i travnjačke voćnjake) i trsna uš (Viteus vitifoliae). Napad zelene stjenice i trsne uši ili filoksere se prepoznaje po tipičnim negativnim promjenama na zaraženom lišću, što je bilo vidljivo iz proteklih sezona. U našoj zemlji za njihovo suzbijanje nema registriranih pripravaka.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr