Obavijest proizvođačima luka i češnjaka! 20.04.2015.

U usjevima luka i češnjaka koji su u fazi 3-4 razvijena lista može se provesti zaštita od korova.

Herbicidi  za zaštitu od korova u usjevu luka:

FUSILADE FORTE EC (fluazifop-p-butil). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-2,0 l/ha, K- 49 dana.

FOCUS ULTRA (cikloksidim). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene  l-4 l/ha; K-21 dan.

AGIL 100 EC (propakizafop). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-1,5 l/ha  K-28 dana, ne u mladom luku.

SELECT SUPER (kletodim). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-2 l/ha. K-49 dana.

LONTREL 300 (klopiralid). Suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Doza primjene 0,3-0,4 l/ha, K-70 dana.

STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (fluroksipir). Suzbijaju jenogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Doza primjene 0,5-0,8 l/ha, K- 70 luk iz lučica, radna karenca 48 sati.

Herbicidi  za zaštitu od korova u usjevu češnjaka:

AGIL 100 EC (propakizafop). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-1,5 l/ha, K-56 dana.

SELECT SUPER (kletodim). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-2 l/ha. K-49 dana.

Navedene herbicide koristiti prema uputi proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura. Primijeniti herbicide za zaštitu luka i češnjaka od korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis