OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA KUKURUZA 20.04.2015.

Budući da je u Sisačko-moslavačkoj županiji započela sjetva kukuruza podsjećamo poljoprivrednike na mogućnost suzbijanja korova u pre-em roku, odnosno nakon sjetve, a prije nicanja. Tada se primjenjuju tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene. Naime, potrebna je kiša da ih „unese“ u tlo u zonu klijanja korova. Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne (koštan, muhari, svračica,…) i jednogodišnje širokolisne (ambrozija, loboda, štir, dvornici,…) korove. Na višegodišnje korove ne djeluju pa je njih potrebno suzbijati nakon nicanja sredstvima koja djeluju preko lista korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Stomp 330 E, Pendigan 330 EC i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Click 50 FL, Linurex 50 SC, Racer 25 SC, Racer 25 EC, Merlin, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Budući da navedena sredstva djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne), potrebno ih je kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak. No, možete koristiti i već gotove kombinacije za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu. Od gotovih (tvorničkih) kombinacija na tržištu možete naći: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Camix, Akris, Koban T i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

     Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis