Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuke i kruške! 17.04.2015.

Pošto meteorolozi najavljuju oborine s petka na subotu i početkom idućeg tjedna, važno je obaviti zaštitu jabuke i kruške protiv najvažnijih bolesti jabuke i kruške krastavosti ( Venturia inaequalis i V. pirina).

Nasadi jabuka i kruška nalaze se u fazi početka cvatnje prema punoj cvatnji.

Zaštitu treba obaviti dan, dva prije kiše organskim fungicidima kao što su:

Djelatna tvar

Naziv preparata

Koncentracija

Mankozeb

Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Cadillac 80 wp, Dithane DG neotec,

0,25 %

Metiram

Polyram DF

0,20 %

Ditianon

Delan 700 WDG

0,05-0,075 % prije cvatnje, 50-75 grama na 100 litara vode

U integriranoj zaštiti fungicidi iz skupine ditiokarbamata ( mankozeb, metiram), smijemo koristiti maksimalno tri puta godišnje, no nikako ne uzastopno.

Pošto je vjetrovito i možda zbog vremenskih uvjeta neće bit moguće sprovesti zaštitu nasada  prije kiše, obavezno je nakon kiše, kada to vremenske prilike dozvole obaviti zaštitu sa  nekim od preventivnih  fungicida kojima se preporuča dodat neki od sistemika kao što su Score 250 SC ili Indar 5 EW ( u tom slučaju dodati kontaktni fungicid u količini 2/3 prepisanog na etiketi).

U voćnjacima gdje se primijetio razvoj pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) potrebno je obaviti zaštitu, a  prednost se daje onim preparatima koji uz krastavost suzbijaju i pepelnicu: Stroby DF, Zato 50 WG, Teracel WG (registracija samo za jabuku).

U nasadima jabuke potrebno je pratiti let, minera kružnih mina, jabučne osice pilatke te populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši. Postavljanjem feromonskih lovki prati se populacija savijača i minera , jabučna osica prati se bijelim ljepljivim pločama, dok se uši prate žutim ljepljivim pločama. Nasad kruške važno je pregledavati na prisutnost kruškine buhe jer samo pravovremena primjena insekticida daje adekvatnu zaštitu.  Važno je pregledavati nasade i ovisno o napadu i kritičnim brojevima primijeniti neko od registriranih sredstva.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis