Obavijest proizvođačima jabuka 17.04.2015.

Jabuke se nalaze na početku cvatnje, a kruške u punoj cvatnji. Tijekom vikenda meteorolozi najavljuju kišu, pa je potrebno prije kiše provesti preventivnu zaštitu  jabuka i krušaka od ingekcije  fuzikladijem ( Venturia). Mogu se koristiti pripravci na bazi mankozeba ( Dithane M-45, Pinozeb M-45,Mankozeb M-45,Star 80 WP),  ditianona ( Delan SC 700 WDG), ciprodinila ( Chors) ili pirimetanila ( Pyrus SC 400). Proizvođače u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji podsjećam da pripravke na bazi smiju primijeniti maksimalno 3x u istoj vegetaciji i to ne uzastopno.

Za istodobno suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti Stroby DF, Zato 50 WG ili Tercel WG.

Primjenu insekticida izbjegavati za vrijeme cvatnje.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis