Obavijest vinogradarima! 16.04.2015.

Vinova loza se na većini lokaliteta u fazi vunastog pupa i pojave prvih listića na ranim sortama.

Prva zaštita vinove loze usmjerena je za suzbijanje crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a u fazi vunastog pupa mogu se primjeniti fungicidi na bazi bakra: Cuprablau Z, Nordox 75 WG ili kombinaciju mineralnog ulja i bakra: Crveno ulje kojom osim crne pjegavosti suzbijamo  i prezimljujuće oblike štetnika.

Pojavom listića na vinovoj   lozi u zaštiti protiv crne pjegavosti primjeniti fungicide s površinskim djelovanjem:  Dithane M-45, Pinozeb M-45, Antracol WG 70,  Daconil 720 SC,  Delan 700WDG, Polyram DF, Dithane DG Neotec.

U nasadima u kojima je prijašnjih godina prisutna pepelnica  (Uncinula necator) zaštitu provesti s fungicidima na bazi sumpora: Chromosul, Thiovit Jet, Kalinosul, Kossan WG, Cosavet DF.

Kako se prema najavama meteorologa tijekom vikenda očekuje kiša, zaštitu je potrebno obaviti prije najavljenih oborina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).                           

                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis