Obavijest proizvođačima uljane repice! 16.04.2015.

Usjevi uljane repice nalaze se u fazi početka cvatnje , ukoliko u tom periodu  dođe do pojave oborina postoji opasnost od pojave bolesti: koncentrične pjegavosti ( Alternaria spp) ,bijele truleži (Sclerotinia spp) , siva plijesan ( Botrytis  cinerea), suha trulež (Leptosphaeria maculans)i dr. Suzbijanje ovih bolesti preporuča se upravo u fazama od pojave zelenog pupoljka do pune cvatnje BBCH (51-70) ovisno o uputama za svako sredstvo .

Od pripravaka mogu se koristiti : Amistar extra,Caramba,Ortiva,Pictor, Prosaro 250 EC ,

Folicur EW 250, Foliar, Topsin M 500 SC, Tebusha 25% EW, Azoxystrobin 250 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis