Obavijest vlasnicima nasada jabuke i kruške ! 09.04.2015.

Od prethodne preporuke za zaštitu jabuke i kruške protiv krastavosti proteklo je 9 dana , za  slijedećih nekoliko dana predviđa se porast temperatura do 20° C. To će dovesti do jačeg porasta lisne mase.Za početak slijedećeg tjedna najavljena je mogućnost  pojave  lokalnih oborina. Upravo zbog toga potrebno je pratiti najave meteorologa i prije kiše ,  obaviti preventivnu zaštitu nekim od dolje navedenih pripravaka:

Dodin : CHROMODIN S-65 WP ( Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2  koristi se do faze balona)

Ditianon: DELAN SC 750 (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6)

Kaptan : CAPTAN 50*, CAPTAN 80 WG, CAPTAN WP 50, MERPAN 80 WDG¸ KASTOR

 (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3- 5)

Mankozeb:

DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, MANKOZEB, PINOZEB M-45,

STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, CADILLAC 80 WP

(Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3)

Metiram: POLYRAM DF ( Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3)

Propineb: ANTRACOL WG 70  (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Ciram: ZIRAM 76 WG  (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Folpan: FOLPAN  80 WDG, FUTURA  50 WP ( Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4)

Kod sorte Zlatni delišes  primjena ovog sredstva može izazvati fitotoksičnost ako se upotrebljava od početka pa 3 tjedna iza cvatnje.

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha 01.07.2015.

U zaštiti protiv  pepelnice ( Podosphaera leucotricha ), prije cvatnje mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora Thiovit Jet,Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo SC (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4 ) , a kod osjetljivih sorata na ovu bolest  može i Nimrod 25 EC.

Pratiti pojavu štetnika i po potrebi prije cvatnje obaviti tretiranja, lisne uši, savijači pupova,pipe.

Pridržavati se ograničenja  iz uputa vezanih uz mogućnost miješanja,osjetljivosti sorata i sl kod nekih sredstava  (npr. mješanje dodina i sumpora, Nimroda i ditiokarbamata,dodina i sl)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr