Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 09.04.2015.

Jabuke i kruške na području naše županije nalaze su u razvojnoj BBCH 55-56 (vidljivi cvjetni pupovi- pojedinačni zatvoreni cvjetovi se odvajaju).

Prognostičari u za vikend i početak narednog tjedna najavljuju promjenjivo vrijeme s kišom te su moguće infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Voćarima preporučamo da prate vremensku prognozu te dan ili dva prije kiše obave preventivnu zaštitu.

Za zaštitu se ovoj razvojnoj fazi mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80, Cadillac 80 WP), dodina (Chromodin S-65 WP), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), propineba (Antracol 70 WG).

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo već prije cvatnje početi zaštitu pripravcima na osnovi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Brimflo) ili buprimata (Nimrod 25 EC).

Pregledom voćnjaka zabilježena je pojava savijača pupova te je potrebno pratiti njihovu brojnost i prema potrebi izvršiti zaštitu prije početka cvatnje.

Također je potrebno pratiti i izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i lisnih uši iz zimskih jaja.

U voćnjacima gdje je prisutna jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum) potrebno je pratiti njen razvoj i prema potrebi prije cvatnje izvršiti njeno suzbijanje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis