Obavijest ratarima! 07.04.2015.

Upozoravamo proizvođače uljane repice da obiđu svoje usjeve i izvrše pregled na pojavu  repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Usjevi uljane repice nalaze se u različitim fazama razvoja.

Kada pupovi postanu vidljivi (D2) pragom odluke smatra se 1-1,5 sjajnika po pupu, kad počne diferencijacija pojedinih pupoljaka(E), prag odluke je 2-3 sjajnika.

Štete koji nanosi sjajnik je u tome što izgrize cvjetne pupove iznutra. Oštećeni pupovi ne cvatu. Zaštitu izvršiti do cvatnje,  a naknadna primjena insekticida tijekom cvatnje usjeva je zakašnjela i vrlo opasna  za pčele medarice.

Tretiranje se može provoditi preparatima: Rely 40,  Pyrinex 250 ME, Chromorel –D, Nurelle D, Pinurel D,  Biscaya, Ptoteus OD, Fastac 10 SC, Direkt, Decis 1,25 EC, Sumialfa 5 FL, Karate Zeon, Lambda 5 EC i dr.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis