Obavijest proizvođačima koštičavog voća 31.03.2015.

Breskve i nektarine na području Koprivničko-križevačke županije uglavnom se nalaze u fazi roza balona ili početku cvatnje. Tijekom najavljenih vlažnih i kišovitih dana postoji opasnost od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) te kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans). Preventivnu zaštitu je potrebno obaviti dan ili dva prije kiše, a za zaštitu od obje navedene bolesti preporučamo pripravak Nativo 75 WG.

Za preventivnu zaštitu od paleži cvijeta i sušenja izboja na breskvi i ostalom koštičavom voću u cvatnji može se koristiti pripravak Signum DF.

Marelice su u fazi pune cvatnje te je preventivnu zaštitu od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) moguće izvršiti pripravcima kao što su Chorus 50 WG, Difcor, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Switch 6,25 WG, Signum DF.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis