Obavijest poljoprivrednicima! 27.03.2015.

Organizira se zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u Istri – akcija Prateći list !

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja  CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. doo  organizira prikupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Članice CROCPE EKO MODELA, čiji ambalažni otpad se skuplja jesu :  Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, DowAgroScience, Florel, Pinus Agro, Syngenta,  AgroChemMaks ,Genera d.d , Orchem i Stockton.

Prateći list je propisani obrazac kojeg popunjava posjednik otpada, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač otpada ( CIAK) prilikom preuzimanja otpada.

Mole se svi posjednici otpada da na lokaciju donesu ispunjen Prateći list ( obrazac ­­­PL-Oo) i deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada ( Obrazac DFKSO).

Obrasci se mogu kupiti u „ Narodnim novinama“. Način ispunjavanja obrazaca može se naći na stranicama CROCPE.

Istarska županija

8.4.2015.

Finida bb (dvorište 6. maj)

 

Umag

9.00 – 11.00

Brtonigla

Nova Vas

Brtonigla

12.30 – 14.30

Poslovni prostor Drvoplasta d.d.

Most 25

( blizu parkirališta CIMOS)

Buzet

15.30 – 17.00

Istarska županija

15.4.2015.

Parkiralište iza doma Josip Daus

Cerovlje 12

Cerovlje

8.00 – 9.30

Pokraj tvrtke Agrolaguna d.d.  

 

Industrijska zona Žatika

Poreč

11.00 – 13.00

Poljoprivredna zadruga Agroistra

Labinska 13

Pula

14.30 – 16.00

 

Marina Kocijančić, dipl. inž.agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis